<label id="2rqym"></label>
<nav id="2rqym"><dl id="2rqym"></dl></nav>
  <label id="2rqym"><div id="2rqym"><del id="2rqym"></del></div></label>
     <label id="2rqym"></label>
        <menuitem id="2rqym"><div id="2rqym"><delect id="2rqym"></delect></div></menuitem>
         <menuitem id="2rqym"><noframes id="2rqym"><delect id="2rqym"></delect>
         <delect id="2rqym"></delect>
         <label id="2rqym"></label><label id="2rqym"><div id="2rqym"></div></label>
         <label id="2rqym"></label>

          K36. 密度標準品-品質系列

          產品介紹

          ◆商業效益

          •範圍廣 (0.6407-3.1096 g/ml)

          • •配方中不採用有毒重金屬
          • •可與任何品牌或類型的密度測量儀器一起使用
          • •盛放於優琥珀色玻璃瓶中
          • •可提供定制產品

          ◆技術效益

          •測量的不確定度(實驗步驟)±  0.16%

          • •測量的不確定度(重量分析準備)± 0.01%
          • •按照 ASTM D4052-09 指南生產
          • •符合產品 - 自主生產、可追溯以及認證標準
          • •分析證書和安全資料表可線上獲得

          Reagecon 按照 ASTM D4052-09 標準利用數位式密度計測定液體密度、相對密度以及 API 度。 這些材料可通過震動技術、比重瓶測量技術或以比重計為基礎的技術將其作為濃度測量的校 準標準液或分析人員的質控液。

          ◆產品範圍包括:
          0.6960 - 1.0337g/ml @ 15°C
          0.6619 - 1.0301g/ml @ 20°C
          0.6878 - 1.0265g/ml @ 25°C
          0.6752 - 1.0152g/ml @ 40°C
          0.6668 - 1.0073g/ml @ 50°C
          0.6582 - 0.9990g/ml @ 60°C
          0.6407 - 1.0302g/ml @ 80°C

           

          這些產品基於重量/重量的基本原理進行重量分析製備而成。溶質和溶劑都經過校準的並且可溯源的衡器量 取。Reagecon持有ISO 17025認證的實驗室級專用秤校準 (INAB ref:265C)證書。由此產生的校準重量證書按照 ISO/IEC17025的要求,用密度計進行驗證。每一種標準品的密度都是通過精確校準的密度計定值的。密度計

          (identific-ation no. - RRD015)的校準是由ISO Guide 34認證的且與產品密度相似的密度標準品完成的。

          ◆15°C下的密度標準油

          產品編號

          描述

          包裝規格

          DEN15010

          密度標準油 0.6960g/ml @15°C

          100ml

          DEN15020

          密度標準油 0.7073g/ml @15°C

          100ml

          DEN15030

          密度標準油 0.7184g/ml @15°C

          100ml

          DEN15040

          密度標準油 0.7298g/ml @15°C

          100ml

          DEN15050

          密度標準油 0.7411g/ml @15°C

          100ml

          DEN15060

          密度標準油 0.7524g/ml @15°C

          100ml

          DEN15070

          密度標準油 0.7721g/ml @15°C

          100ml

          DEN15080

          密度標準油 0.7933g/ml @15°C

          100ml

          DEN15090

          密度標準油 0.8168g/ml @15°C

          100ml

          DEN15100

          密度標準油 0.8428g/ml @15°C

          100ml

          DEN15110

          密度標準油 0.8715g/ml @15°C

          100ml

          DEN15120

          密度標準油 0.9135g/ml @15°C

          100ml

          DEN15130

          密度標準油 0.9514g/ml @15°C

          100ml

          DEN15140

          密度標準油 1.0040g/ml @15°C

          100ml

          DEN15150

          密度標準油 1.0337g/ml @15°C

          100ml

           

          ◆20°C下的密度標準油

          產品編號

          描述

          包裝規格

           

           

           

          DEN20010

          密度標準油 0.6919g/ml @20°C

          100ml

          DEN20020

          密度標準油 0.7033g/ml @20°C

          100ml

          DEN20030

          密度標準油 0.7148g/ml @20°C

          100ml

          DEN20040

          密度標準油 0.7261g/ml @20°C

          100ml

          DEN20050

          密度標準油 0.7374g/ml @20°C

          100ml

          DEN20060

          密度標準油 0.7488g/ml @20°C

          100ml

          DEN20070

          密度標準油 0.7683g/ml @20°C

          100ml

          DEN20080

          密度標準油 0.7893g/ml @20°C

          100ml

          DEN20090

          密度標準油 0.8126g/ml @20°C

          100ml

          DEN20100

          密度標準油 0.8384g/ml @20°C

          100ml

          DEN20110

          密度標準油 0.8668g/ml @20°C

          100ml

          DEN20120

          密度標準油 0.9098g/ml @20°C

          100ml

          DEN20130

          密度標準油 0.9476g/ml @20°C

          100ml

          DEN20140

          密度標準油 1.0005g/ml @20°C

          100ml

          DEN20150

          密度標準油 1.0301g/ml @20°C

          100ml

           

          ◆25°C下的密度標準油

          產品編號

          描述

          包裝規格

          DEN25010

          密度標準油 0.6878g/ml @25°C

          100ml

          DEN25020

          密度標準油 0.6993g/ml @25°C

          100ml

          DEN25030

          密度標準油 0.7111g/ml @25°C

          100ml

          DEN25040

          密度標準油 0.7223g/ml @25°C

          100ml

          DEN25050

          密度標準油 0.7337g/ml @25°C

          100ml

          DEN25060

          密度標準油 0.7452g/ml @25°C

          100ml

          DEN25070

          密度標準油 0.7645g/ml @25°C

          100ml

          DEN25080

          密度標準油 0.7853g/ml @25°C

          100ml

          DEN25090

          密度標準油 0.8084g/ml @25°C

          100ml

          DEN25100

          密度標準油 0.8340g/ml @25°C

          100ml

          DEN25110

          密度標準油 0.8622g/ml @25°C

          100ml

          DEN25120

          密度標準油 0.9060g/ml @25°C

          100ml

          DEN25130

          密度標準油 0.9438g/ml @25°C

          100ml

          DEN25140

          密度標準油 0.9969g/ml @25°C

          100ml

          DEN25150

          密度標準油 1.0265g/ml @25°C

          100ml

           

          ◆40°C下的密度標準油

          產品編號

          描述

          包裝規格

          DEN40010

          密度標準油 0.6752g/ml @40°C

          100ml

          DEN40020

          密度標準油 0.6872g/ml @40°C

          100ml

          DEN40030

          密度標準油 0.6997g/ml @40°C

          100ml

          DEN40040

          密度標準油 0.7109g/ml @40°C

          100ml

          DEN40050

          密度標準油 0.7226g/ml @40°C

          100ml

          DEN40060

          密度標準油 0.7343g/ml @40°C

          100ml

          DEN40070

          密度標準油 0.7531g/ml @40°C

          100ml

          DEN40080

          密度標準油 0.7733g/ml @40°C

          100ml

          DEN40090

          密度標準油 0.7958g/ml @40°C

          100ml

          DEN40100

          密度標準油 0.8207g/ml @40°C

          100ml

          DEN40110

          密度標準油 0.8482g/ml @40°C

          100ml

          DEN40120

          密度標準油 0.8945g/ml @40°C

          100ml

          DEN40130

          密度標準油 0.9323g/ml @40°C

          100ml

          DEN40140

          密度標準油 0.9857g/ml @40°C

          100ml

          DEN40150

          密度標準油 1.0152g/ml @40°C

          100ml

           

          ◆50°C下的密度標準油

          產品編號

          描述

          包裝規格

           

           

           

          DEN50010

          密度標準油 0.6668g/ml @50°C

          100ml

          DEN50020

          密度標準油 0.6791g/ml @50°C

          100ml

          DEN50030

          密度標準油 0.6917g/ml @50°C

          100ml

          DEN50040

          密度標準油 0.7033g/ml @50°C

          100ml

          DEN50050

          密度標準油 0.7151g/ml @50°C

          100ml

          DEN50060

          密度標準油 0.7269g/ml @50°C

          100ml

          DEN50070

          密度標準油 0.7454g/ml @50°C

          100ml

          DEN50080

          密度標準油 0.7653g/ml @50°C

          100ml

          DEN50090

          密度標準油 0.7873g/ml @50°C

          100ml

          DEN50100

          密度標準油 0.8118g/ml @50°C

          100ml

          DEN50110

          密度標準油 0.8387g/ml @50°C

          100ml

          DEN50120

          密度標準油 0.8868g/ml @50°C

          100ml

          DEN50130

          密度標準油 0.9245g/ml @50°C

          100ml

          DEN50140

          密度標準油 0.9777g/ml @50°C

          100ml

          DEN50150

          密度標準油 1.0073g/ml @50°C

          100ml

           

          ◆60°C下的密度標準油 

          產品編號

          描述

          包裝規格

          DEN60010

          密度標準油 0.6582g/ml @60°C

          100ml

          DEN60020

          密度標準油 0.6708g/ml @60°C

          100ml

          DEN60030

          密度標準油 0.6835g/ml @60°C

          100ml

          DEN60040

          密度標準油 0.6955g/ml @60°C

          100ml

          DEN60050

          密度標準油 0.7076g/ml @60°C

          100ml

          DEN60060

          密度標準油 0.7196g/ml @60°C

          100ml

          DEN60070

          密度標準油 0.7376g/ml @60°C

          100ml

          DEN60080

          密度標準油 0.7572g/ml @60°C

          100ml

          DEN60090

          密度標準油 0.7788g/ml @60°C

          100ml

          DEN60100

          密度標準油 0.8027g/ml @60°C

          100ml

          DEN60110

          密度標準油 0.8292g/ml @60°C

          100ml

          DEN60120

          密度標準油 0.8790g/ml @60°C

          100ml

          DEN60130

          密度標準油 0.9166g/ml @60°C

          100ml

          DEN60140

          密度標準油 0.9695g/ml @60°C

          100ml

          DEN60150

          密度標準油 0.9990g/ml @60°C

          100ml

           

           

           

           

          ◆80°C下的密度標準油

          產品編號

          描述

          包裝規格

          DEN80010

          密度標準油 0.6407g/ml @80°C

          100ml

          DEN80020

          密度標準油 0.6538g/ml @80°C

          100ml

          DEN80030

          密度標準油 0.6661g/ml @80°C

          100ml

          DEN80040

          密度標準油 0.6798g/ml @80°C

          100ml

          DEN80050

          密度標準油 0.6923g/ml @80°C

          100ml

          DEN80060

          密度標準油 0.7047g/ml @80°C

          100ml

          DEN80070

          密度標準油 0.7220g/ml @80°C

          100ml

          DEN80080

          密度標準油 0.7407g/ml @80°C

          100ml

          DEN80090

          密度標準油 0.7614g/ml @80°C

          100ml

          DEN80100

          密度標準油 0.7844g/ml @80°C

          100ml

          DEN80110

          密度標準油 0.8098g/ml @80°C

          100ml

          DEN80120

          密度標準油 0.8629g/ml @80°C

          100ml

          DEN80130

          密度標準油 0.9006g/ml @80°C

          100ml

          DEN80140

          密度標準油 0.9520g/ml @80°C

          100ml

          DEN80150

          密度標準油 0.9815g/ml @80°C

          100ml

          DEN80160

          密度標準油 1.0302g/ml @80°C

          100ml

           

           

          ?型錄下載

            ^ 
          TOP
          人妻被按摩到潮喷中文_久久AV嫩草影院2_日本免费午夜啪视频_中文字幕看三级人妻福利
          <label id="2rqym"></label>
          <nav id="2rqym"><dl id="2rqym"></dl></nav>
           <label id="2rqym"><div id="2rqym"><del id="2rqym"></del></div></label>
              <label id="2rqym"></label>
                 <menuitem id="2rqym"><div id="2rqym"><delect id="2rqym"></delect></div></menuitem>
                  <menuitem id="2rqym"><noframes id="2rqym"><delect id="2rqym"></delect>
                  <delect id="2rqym"></delect>
                  <label id="2rqym"></label><label id="2rqym"><div id="2rqym"></div></label>
                  <label id="2rqym"></label>